Forstå fordelene ved GRC-platform

Der kan være flere grunde til at overveje at integrere en GRC-platform i jeres virksomhed. Om I er en ældre virksomhed, der ønsker mere digitalisering, eller en nyere som ønsker at øge effektiviteten, så kan anskaffelsen af en GRC-platform være en nøglefaktor for den ønskede automatisering.

Hvad er en GRC-platform?

Helt konkret står det for governance, risk og compliance. Det er en retning af procedurer til at hjælpe en virksomhed med at nå sine forretningsmål, identificer usikkerheder og svagheder. Målet med en GRC-platform er at opretholde god forretningspraktisk i hverdagen. En GRC-platform er med til at hjælpe en virksomhed i retning mod mere effektivitet samt risiko- og leverandørstyring. En sådan platform kan specielt hjælpe virksomheder med opdeling mellem forskellige afdelinger, hvor der stadig skal arbejdes med de samme kritiske problemstillinger og forretningsaspekter uafhængigt af hinanden, læs mere om GRC Platformen på dette link.

Fordelene

Der er mange fordele, som I vil opleve med implementeringen af en GRC-platform, men overskriften for dem alle vil være, at der skabes en større sammenhæng og visuelt fællesskab i jeres organisation. En direkte forbindelse på tværs af organisation skaber gennemsigtighed.

Risikostyring er er stor del af GRC-platformen, hvilket kommer til udtryk på forskellige måder. Sikkerheden øges i deling af data mellem afdelinger og teams, men ligeledes også fejlindsamling af data, da det hele vil være samlet fælles for alle medarbejdere. Gentagelser af opgaver vil også mindskes, da der nemt kan tilgås allerede indsamlet data, som kan bruges i andre opgaver senere hen.

At få samle alt et sted er dermed også en skridt i retning mod øget effektivitet. At strategier, KPI’er, aktiviteter osv. let kan tilgås på tværs af afdelinger, gør alles arbejde mere effektivt og forhindre fejl i udveksling af data mellem afdelinger. Alt data opdateres dermed også på samme tid, hvilken igen mindsker fejl, og giver samlet større indsigt i virksomheden.