Dette bruger man kloakservice til 

Der er mange typer af arbejde, som man kender navnet på, men som man ikke helt ved hvad man skal bruge til. Kloakservice kan være en af dem, men det kan vise sig at være rigtig nyttig arbejdskraft, for dig som for eksempel er husejer. Du kan opleve både akutte og længerevarende problemer, hvor der er godt at kende til kloakservices arbejde. 


Påbud om kloakseparering 

Kommunen er begyndt at sende påbud ud til husejere, om at der skal foretages en kloakseparering. Dette betyder at spilde- og regnvand skal skilles i to separate systemer, for ikke at overbelaste kloaksystemet, nu hvor vores klima giver os kraftig regn. For at foretage denne proces, er der behov for professionel hjælp i form af kloakservice. Herunder kan eksempelvis kloakservice vejle, hjælpe dig. En kloakseparering er med at sikre mod oversvømmelse og beskytte miljøet. Det er derfor en vigtig opgave at få foretaget. 


Kloakservice kan hjælpe med dit aktive valg, om at skåne miljøet 

Flere kloakservice firmaer, tilbyder at komme og installere det der hedder et ”beplantet filteranlæg”. Dette er en miljøvenlig måde, til effektivt at rense spildevandet, inden det igen ledes ud af din ejendom. Et beplantet filteranlæg er indrettet ud fra naturens egne processer og renser derfor spildevand gennem planter. Du skal vælge dette filteranlæg, hvis du ikke er tilknyttet et offentligt kloaknet og ønsker at tage et aktivt valg om at skåne miljøet. 

Kloakservice kan altså hjælpe dig med alt fra påbud fra kommunen om separering og forbedret rensning til bæredygtige valg om filteranlæg til rensning af spildevand, og helt til akutte kloakproblemer. Det kan derfor være en fordel, at man som husejer finder ud af hvem der er det nærmeste kloakservice firma. På den måde er man sikret, hvis der skulle dukke påbud op fra kommunen eller hvis man skulle stå i en pludselig og akut situation med sit kloaksystem.